ฮวม..ใจ ไทดงน้อย

27 ตุลาคม 63 / อ่าน : 563

ฮวม..ใจ ไทดงน้อย

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อ.ดนัย หวังบุญชัย พร้อมด้วย... ร่วมงาน ฮวม ณ ชุมชนบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยในช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ เปิดโรงละครหมอลำหุ่น เด็กเทวดา โดยเจ้าคณะอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

หลังจากนั้นชมนิทรรศการชองเด็กและเยาวชน // นิทรรศการหุ่นกระติบ // นิทรรศการดงน้อย //สาธิตการแกะพระไม้

ช่วงเย็นร่วมชมการแสดงหมอลำหุ่น เรื่อง นาคะบูชา  // การแสดงหุ่นเงา เรื่อง ตำนานแม่น้ำโขง // ละครเวที เรื่อง เยส โน โอ้ฮะโอ จากนิสิตเอกศิลปะการละคร มมส. // ภาพยนตร์สารคดี ผู้สูงวัย เรื่อง เรื่องเล่ามีชีวิต โดยผู้กำกับเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com