ภาคีเครือข่ายสื่อศิลป์ SE 4 ภูมิภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่วัดป่าดาราภิรมย์

19 ตุลาคม 63 / อ่าน : 746

ภาคีเครือข่ายสื่อศิลป์ SE 4 ภูมิภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่วัดป่าดาราภิรมย์

โดย อาจารย์ ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า วันนี้เรามีคณะทำงานสื่อศิลป์ SE วิสาหกิจชุมชน 4 ภาค ที่มาจากจังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนเกสรลำพู จากกรุงเทพมหานคร

ทั้ง 4 ภูมิภาค นี้ สสส.ได้สนับสนุนให้ทำงานโดยส่งเสริมให้ชุมชนเอาทุนที่มีอย่างดั้งเดิม ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือต้นทุนทางด้านการเกษตร หรือที่เรียกว่าเป็นของดีของชุมชน ที่ยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือการจัดการในเชิงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้

ซึ่งการทำงานวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องมี มิติทั้งกาย สังคม จิตใจ ปัญญา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่วัดป่าดาราภิรมย์นี้น่าสนใจและมีการดึงเอาทุนแล้วก็ชุมชนมาแล้วเกิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และเมื่อเราพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วทุกคนจะมีความสุข สุขที่ยั่งยืน

"ซึ่งผมต้องขอชื่นชมมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ในนามหลวงปู่จัน ผมได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่จันแต่ยังไม่เคยมาเยี่ยมเยียน วันนี้ได้มาฟังก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบุญ บารมีของหลวงปู่จันจริงๆ จึงทำให้มูลนิธิเติบโตได้ขนาดนี้ แต่อย่างที่บอกสถานการณ์เปลี่ยนไป วันนี้ฟังแล้วประทับใจมากที่มีทรัพยากรอย่างมหาศาลของมูลนิธิที่เรียกว่าได้แรงบุญแรงศรัทธา ของชาวบ้าน และคนที่คนที่มีส่วนร่วมทำให้มูลนิธิโตได้ขนาดนี้ เพื่อรุ่นลูกศิษย์ หลานศิษย์ เราก็ไม่อยากให้ทุนพวกนี้หายไป ฟังเรื่องเหล่านี้ก็ดีใจแทนอาจารย์อุทิศ อติมานะ มารับทำและช่วยงานที่นี่ งานนี้งานใหญ่มากครับเพราะว่า เหมือนมีประมาณ 5 กลุ่ม บริษัทใหญ่ เรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ที่สามารถทำได้หมดเลย ถ้าเป็นภาคธุรกิจเราเรียกว่า Strategic Business Unit SBU คือทุกกลุ่มสามารถเลี้ยงตัวเองได้และพัฒนาทุน ขึ้นมาต่อยอดได้ทั้งหมด และเชื่อว่าจะเข้มแข็งได้ต่อไป" นายดนัย บอก

และหลังจากดูงานที่วัดป่าดาราภิรมย์แล้ว ภาคีทั้ง 4 ภูมิภาค ได้เดินทางต่อไปยัง ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของภาคีภาคเหนือ ซึ่งประจวบเหมาะที่ที่นี่มีงาน ปอยออกหว่า (ประเพณีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่) เราจึงเก็บภาพนั้นมาให้ชม ชมได้ที่นี่...
.
.ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com