นายกพิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลท่าพระขอนแก่น กับแนวคิดเรื่องขยะและการจัดการ

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 16 ตุลาคม 63 / อ่าน : 987


นายกพิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลท่าพระขอนแก่น กับแนวคิดเรื่องขยะและการจัดการปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com