คุณกมลพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น แนวคิดเรื่องขยะและการจัดการ

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 16 ตุลาคม 63 / อ่าน : 29


คุณกมลพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น แนวคิดเรื่องขยะและการจัดการปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com