เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย EP4

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 ตุลาคม 63 / อ่าน : 28


เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย EP4

บ้านห้วยม่วงเป็นชุมชนเล็กๆที่มีศักยภาพสูง

เสียงสะท้อนของกลุ่มคนรัก ภูหินเหล็กไฟ

- ปกป้องทรัพยากรชุมชน

- เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชน

- ปลุกพลังศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมชุมชนปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com