เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 ตุลาคม 63 / อ่าน : 28


เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย

สื่อเสียงเยาวชนจากการเรียนรู้ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชน แม้เป็นเพียงเสียงเล็กๆ หากหัวใจคุณได้ยินจะเป็นพลังที่ดังพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้...เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลยปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com