บริษัทม่อนปิ่น เสนอ เยือนม่อนปิ่น ถิ่นน่าเที่ยว เก็บเกี่ยวความสุข

16 ตุลาคม 63 / อ่าน : 947

บริษัทม่อนปิ่น เสนอ เยือนม่อนปิ่น ถิ่นน่าเที่ยว เก็บเกี่ยวความสุข


ภาคีเครือข่ายสื่อศิลป์ SE 4 ภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของ สื่อศิลป์SE ม่อนปิ่น จ. เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่มาผ่านมา อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมด้วยคณะทำงานภาคีเครือข่ายสื่อศิลป์ SE 4 ภูมิภาค เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมตำบลม่อนปิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายก อบต.ม่อนปิ่นกล่าวต้อนรับ และอาราธนาพระคุณเจ้าพระราชกิติสุนทร เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติม่อนปิ่น หลังจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีม่อนปิ่น ฝีมือกลุ่มสภาเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุของม่อนปิ่น ซึมซับบรรยากาศที่ร้านกาแฟท่าเจ้าคุณ เดินชมหมู่บ้านไทใหญ่ และดูวิธีทำถั่วเน่า ต่อด้วยเยี่ยมชมธรรมชาติที่ดอยป่าคา ตาน้ำธรรมชิตน้ำรู้และเลียบดูลำน้ำมาว

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com