สื่อศิลป์SE นำโดยสงขลาเฮอริเทจ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโบราณสถาน @สงขลา

23 กันยายน 63 / อ่าน : 1,073

สื่อศิลป์SE นำโดยสงขลาเฮอริเทจ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโบราณสถาน @สงขลา
วันที่ 20 กันยายน 2563 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย, อาจารย์ประภาส นวลเนตร และเครือข่ายสื่อศิลป์ SE ทั้ง 4 ภูมิภาค เยี่ยมชมโบราณสถาน เมืองเก่าสิงหนครและวัดท้ายยอ เกาะยอ

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. Songkhla Heritage Company
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com