แกะพระไม้สืบสานศิลปะท้องถิ่น

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 21 กันยายน 63 / อ่าน : 492


แกะพระไม้สืบสานศิลปะท้องถิ่น


หมู่บ้านนิทานธรรม หมอลำหุ่น ชุมชน 3 ดี บ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1ในโครงการเมืองสามดีวิถีสุข จัดกิจกรรมแกะพระไม้เพื่อสืบสานศิลปะท้องถิ่น ร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร ชาวบ้าน เด็ก เยาวชน


จัดกิจกรรมแกะพระไม้ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน พระสงฆ์ สามเณร ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน และเขาแกะพระไม้กันอย่างไร ติดตามได้ที่นี่…

Facebook : หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา และ Fanpage Facebook : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com