Spark U อีสาน : พบกับโครงการปลุกใจไทกุลา ปีนี้เสนอเป็น สปาร์ค ลั่นทุ่ง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 กันยายน 63 / อ่าน : 52


Spark U อีสาน : พบกับโครงการปลุกใจไทกุลา ปีนี้เสนอเป็น สปาร์ค ลั่นทุ่ง

โดยน้องๆ บอกมาว่า เมื่ออยากกินปลอดภัย เราจึงต้องปลูกเอง

จะได้ไม่มีสารพิษ ในอาหารที่เรานำมากินในแต่ละวัน

บรรยากาศเป็นอย่างไร ไปชมกัน.

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#สปาร์คยูอีสาน

#สสส

หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

การเขียนข่าวและสารคดี : อ.สุมาลี สุวรรณกร

การเขียนสารคดี : อ.สุมาลี สุวรรณกร

ปลุกใจไทกุลาพาปลูกผักด้วยภูมิปัญญาอีสาน

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสำราญ-หนองบาก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันขุดดินทำแปลงปลูกผัก โดยพวกเขาตั้งใจว่าจะลงมือทำเอง ปลูกเองทุกขั้นตอน ซึ่งจะขอเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามมาปลูกไม่เอาเมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงแปลง

////

จุดเริ่มต้นในการปลูกครั้งนี้ หวังใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการปลูกผักหลากชนิด เพื่อเป็นเกาะป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย เพราะในอดีตไม่มียาฆ่าแมลง รุ่นปู่รุ่นย่าใช้วิธีการปลูกด้วยการใช้พืชปราบศัตรูพืช เช่นปลูกผักที่มีกลิ่นฉุนใกล้กับแปลงผักที่แมลงชอบกิน อย่างเช่นปลูกกะเพราใกล้กับแปลงผักบุ้ง ผักคะน้า เพื่อไม่ให้หนอนและแมลงลงไปกัดกินได้ และการใช้ปุ๋ยก็เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสารเคมีด้วย

แต่ปัจจุบันชาวสวนชอบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้แมลงศัตรูพืชชื่นชอบและเข้าไปกัดกินผักในแปลงจนต้องนำไปสู่การใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี

#ปลุกใจไทกุลา

#สปาร์คยูอีสาน

#สสส.

#สำราญหนองบาก

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com