การค้นหาร่องรอยเพลงพื้นบ้านภาคใต้ผ่านชีวิตคนดนตรี

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 2 กันยายน 63 / อ่าน : 203


ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "การค้นหาร่องรอยเพลงพื้นบ้านภาคใต้ผ่านชีวิตคนดนตรี" และร่วมเป็นเกียรติในพิธีรางวัลคนดีเพื่อสังคม สาขาส่งเสริมดนตรี รางวัลสุกรี เจริญสุข ชมการแสดงของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 #สสส.

#ศิลป์สร้างสุขปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com