กิจกรรมเสวนา New Normal Run การออกกำลังกายในแบบชีวิตวิถีใหม่ และมอบของที่ระลึกในกิจกรรม Virtual Run ภายใต้โครงการ Run for New Life Story

1 กรกฎาคม 63 / อ่าน : 2,906


ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา New Normal Run การออกกำลังกายในแบบชีวิตวิถีใหม่
 
และมอบของที่ระลึกในกิจกรรม Virtual Run ภายใต้โครงการ Run for New Life Story

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม galleria โรงแรม S Ratchada เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com