กิจกรรมเสวนา New Normal Run การออกกำลังกายในแบบชีวิตวิถีใหม่ และมอบของที่ระลึกในกิจกรรม Virtual Run ภายใต้โครงการ Run for New Life Story

1 กรกฎาคม 63 / อ่าน : 301


ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา New Normal Run การออกกำลังกายในแบบชีวิตวิถีใหม่
 
และมอบของที่ระลึกในกิจกรรม Virtual Run ภายใต้โครงการ Run for New Life Story

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม galleria โรงแรม S Ratchada เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com