กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร และการประกาศผลมอบรางวัลเยาวชน ภายใต้โครงการนักเรียนไทยร่วมใจสู้โควิด-19

1 กรกฎาคม 63 / อ่าน : 2,745

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร และการประกาศผลมอบรางวัลเยาวชน ภายใต้โครงการนักเรียนไทยร่วมใจสู้โควิด-19


(การพัฒนาพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อสื่อสารการอยู่บ้านอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการผลิตคลิปสั้นออนไลน์ สู้ภัย Covid-19 ภายใต้แนวคิด “รวมกันเราติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด”)


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เอส รัชดา
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com