โครงการสืบสาน งานศิลป์ วัฒนธรรมนำชีวิต

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 9 มกราคม 60 / อ่าน : 735


     กิจกรรมไหว้ครูศาสตร์ศิลป์ล้านนา ด้วยปีนี้ทาง ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ลูกศิษย์ของพ่อครูอาทิตย์ วงค์สว่าง ได้มีมุทิตาจิต เป็นผู้จัดสร้างรูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดเท่าคนจริง ปั้นจากดิน 5 แม่น้ำ มอบให้แก่สาขาวิชาพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เรียนเชิญให้พ่อครูอาทิตย์ วงค์สว่าง เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครู กิ๋นอ้อผญ๋าปั๋ญญา และพิธีเบิกเนตร พิธีสมโภชน์ เพื่อให้เกิด​​ความเป็นสิริมงคล มีชีวิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง แก่ศิษย์ตามสาย กลุ่มลายคำ เชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมกับพิธีเบิกเนตร และพิธีสมโภชน์ องค์พ่อหมอชีวกฯ ขึ้น โดยจัดกิจกรรมตามแผนดำเนินกิจกรรมโครงการไปเมื่อ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโชติวัตน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com