ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 13 เมษายน 63 / อ่าน : 685


ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

 


 เนื่องด้วยสถานะการณ์ การระบาด ของไวรัส Covid - 19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการดำเนินการตามมาตราการ Social Ditancing ทางโครงการจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกับโครงการไว้ก่อนหน้านี้ ทางโครงการจะยังคงรักษาสิทธิ์การสมัครไว้ให้ท่าน และจะสอบถามเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในช่วงการประกาศกิจกรรมรอบต่อไป

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com