เปิดรับสมัครนักสื่อสารสร้างสรรค์ประเภทบุคคล และ ทีมไม่เกิน 5 คน อายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีความสามารถทั้งทางด้านการสื่อสาร การออกแบบและมีความตั้งใจในการสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม ภายใต้โครงการ Design Hero Challenge : Design & Comm. So

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 345


เพื่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการออกแบบ สื่อสาร หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต เป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยผลงานที่ไม่จำกัดรูปแบบ แล้วนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน 3 ช่องทาง คือ Youtube, Facebook, Twitter โดยเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทั้ง 3 ช่องทางก็ได้ ด้วยการโพสต์ผลงานไอเดียนั้นๆ แล้วติดแฮชแท็ก


สามารถอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่

https://forms.gle/9HYaLCvWcQtRd25U7


ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

เริ่มส่งผลงาน แนวคิด ไอเดีย ลงในช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563


ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลงานที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง จะได้รับคัดเลือกชิงทุนการพัฒนาและการต่อยอดผลงาน จำนวน 5 ทุน


ติดตามรายละเอียด ข่าวสารได้ที่ แฟนเพจ : ปิ๊งส์ โปรเจกต์, แฟนเพ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-298-0988 ต่อ 104
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com