ดีไซน์ฮีโร่ Challenge : Design and Comm Solutions for PM 2.5 and COVID-19

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 222


สัมมนา ชวนคิด ชวนคุย การสื่อสารและการออกแบบเพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภาวะวิกฤต (Design and Comm. for Environmental and Health problems Crisis) และการเปิดรับสมัครไอเดีย Design Hero Challenge: Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19 เพื่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดย


•รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


•คุณยศพล บุญสม ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Shma Co.,Ltd.


•อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


•ดำเนินรายการโดย ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร และผู้อำนวยการศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อด้วย Work shop DIY: Do Hygienic mask by Yourself ทดลองทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง และ Work shop DIY: Hand Gel Cleaner by Yourself ทดลองทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งาน Design Nation 2020 บริเวณลานกิจกรรมหน้าเคเอฟซี ชั้น 1
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com