คุณค่าของความดีของคนดี : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 11 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 159


มาตราการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ เป็นสิ่งที่หลายหน่วยรณรงค์กันอย่างจริงจัง ซึ่งเรามักจะเห็นถึงขยะที่แยกประเภทขยะออกมาเป็นสีต่างๆ ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วไป

แต่สำหรับที่ ชุมชนบ้านหัวถนน จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนที่ไม่มีถังขยะเลยแม้แต่ใบเดียว ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ เรามีคำตอบ


#feedDD #MASSปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com