นุ่งซิ่น ตักบาตร ถนนสายบุญ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 11 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 143


การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหัวเมืองใหญ่ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลา ทำให้วิถีชีวิตแบบชนบทที่เคยปรากฏมากว่า 100 ปี เริ่มเลือนหายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ให้คงไว้ ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ไว้รวมตัวกันเพื่อคงบางอย่างไว้ เป็นอะไรไปชมกัน

 #feedDD #MASSปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com