การรำโทน จาก โคกสลุง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 6 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 263


ตำนานโคกสลุง

โคกสลุงบ้านฉัน มีตำนานบอกเล่า พบแหล่งเตาเผา ถลุงแร่แต่โบราณ กอปรกับโคกเขิน ดินเนินปลูกบ้าน ปู่พาลูกหลาน เรียกโคกถลุงเรื่อยมา เวลาผันผ่าน สื่อสารเสียงเพี้ยน โลกถลุงจึงเปลียน เป็นโคกสลุงดังว่า จบเรื่องตำนาน ปู่ฉันเล่ามา อยากจะรู้คุณค่า เชิญท่านมาเที่ยวชม ....เออ...ชะเอ้อ...เอิง..เอย

โดย : Jitti Ananslung

ไทยเบิ้งเด้อ

กลุ่มคนตัวเล็กเล็ก รวมทั้งเด็กและคนแก่ สร้างสรรค์สิ่งดีแท้ ให้เผยแผ่ออกไปไกล เหนือใต้กลางอีสาน แม้ภูฏานยกนิ้วให้ ยูเอ็นยังตั้งใจ เดินทางไกลมาขอชม ความดีที่สรรสร้าง มาถูกทางที่เหมาะสม คนไกลเขานิยม คนไกล้งมอยู่ไหนกัน...ฮึ!


ติดตามความรู้เกี่ยวกับ SE และกิจกรรมข่าวสารของ SE ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เร็วๆ นี้ ที่ :
Facebook : www.facebook.com/artculture4h

Website : www.artculture4health.comปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com