แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค และกิจกรรม Learn & Share พื้นที่ต้นแบบวิสำหกิจชุมชนเพื่อสังคม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 30 มกราคม 63 / อ่าน : 250


วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
มาติดตาม "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค และกิจกรรม Learn & Share
พื้นที่ต้นแบบวิสำหกิจชุมชนเพื่อสังคม
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

กำหนดการ ดังนี้
*****************************************************************
*****************************************************************
ติดตามความรู้เกี่ยวกับ SE และกิจกรรมข่าวสารของ SE ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เร็วๆ นี้ ที่ :


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com