การแสดง l เปิด กาด เขิน - ยอง ทุ่งเสี้ยว

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 มกราคม 63 / อ่าน : 201


การแสดงอือกะโลง l เปิด กาด เขิน - ยอง ทุ่งเสี้ยว จากความร่วมมือ ของหลายภาคส่วน ร่วมกันผลักดันจนเกิดพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยประชาคมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตลาดวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ : ซึ่งจะเปิดทุกวันเสาร์ 10 : 00 - 16 : 00 เริ่มเสาร์ 25 มค 2563 โดย : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชนปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com