ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข5+1

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 7 ธันวาคม 62 / อ่าน : 268


แล้วเราก็เจอกัน :: วันที่ 7 ธันวาคม 2562 วันนี้ภาคีเครือข่ายการทำงาน Spark U อีสาน มาร่วมกันประชุมพัฒนาศักยภาพเปิดมุมมองโครงการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข5+1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ช่วงเช้า)ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com