เวทีฐานราก นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ คิดดีไอดอล

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : superadmin , 25 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,470


นิเทศศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต ผนึกกำลัง สสส. สร้างนักสื่อสารไอเดียสุขภาวะ ตอบโจทย์ท้องถิ่นใต้
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม และกลุ่มละครมาหยา ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีฐานราก พัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดี ไอดอล) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2 โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ตคิดดีไอดอล สร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ภายใต้ความร่วมมือ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.เวทีฐานราก พัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดี ไอดอล) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวต้อนรับนักสื่อสารไอดอลคิดดี พร้อมหัวหน้าสาขานิเทศศาสตร์ ผศ.จิราพร ประสารการ และคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันยืนถวายความอาลัยพ่อหลวงในรัชกาลที่9 พร้อมชมพระอัจริยภาพด้านการสื่อสารที่สร้างพลังให้สังคมไทยก่อนเริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

     นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดี ไอดอล) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ได้กล่าวถึง กิจกรรมในเวทีพัฒนาฐานรากนักสื่อสารเพื่อพัฒนาคนสื่อ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 30ทีม ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง สำหรับเวทีครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแรกของการอบรมให้กับนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยการร่วมมือจากสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขานิเทศศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 65คน เพื่อร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ และจะมีการจัดเวทีครั้งที่สอง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และจะมีการคัดเลือกอีกครั้งเหลือ 20ทีม เพื่อร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ พร้อมรับทุนในการผลิตสื่อจริง และพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการในการสื่อสารชุมชนอีกด้วย

      ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ให้แนวคิดถึงนักสื่อสารสร้างสรรค์ในแบบฉบับเด็กใต้ว่า "นักสื่อสารสร้างสรรค์ในแบบฉบับเด็กใต้ ควรจะมีแนวคิดในการนำเอาเรื่องราวปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ หรือพื้นที่ตนเองมาหยิบเป็นประเด็นในการนำเสนอเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดพลังจากสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถขับเคลื่อนในมิติสังคมจากสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง"สำหรับ เวทีฐานราก พัฒนานักสื่อสาร เพื่อพัฒนาคนสื่อ ได้มีคนรุ่นใหม่ที่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ ที่นำเรื่องราวสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่มานำเสนอ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง ให้เกิดเป็นสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดีในการสร้างสรรค์ผ่านสุขภาวะในภาคใต้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถสื่อสารในชุมชนได้จริงปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]