โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 15 พฤศจิกายน 62 / อ่าน : 329


ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณา มีดังนี้

1. ภาคเหนือ คือ โครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่วิสาหกิจชุมชนคนม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่
2. ภาคกลาง คือ โครงการนำร่องวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในชุมชนย่านบางลำพู กรุงเทพมหานคร
3. ภาคอีสาน คือ โครงการสาวะถีเมืองสามดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จ.ขอนแก่น
4. ภาคใต้ คือ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ” จ.สงขลา

ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมกันตัดสินและพิจารณาโครงการเป็นครั้งสุดท้าย ในกิจกรรม workshop ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562 และคำตัดสินของคณะกรรมการจะเป็นที่สิ้นสุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/artculture4h
Website : www.artculture4health.comปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com