ละคร เรื่อง เบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง โดยนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นจิ๋วจากชุมชนดงบัง

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 31 ตุลาคม 62 / อ่าน : 126


"เบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง"
นักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นจิ๋วจากชุมชนดงบัง มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของชุมชนผ่านฮูปแต้มของวัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งมีอายุร่วมร้อยปี โดยมีเทคนิคละคร การเล่าเรื่อง และศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผลผลิตของการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเป็นละครความยาว 21 นาที เพื่อถ่ายทอดสื่อสารเรื่องราวในฮูปแต้มของบ้านดงบังออกสู่สาธาณชน หวังสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นร่วมกัน

รูปแบบ: ละครชุมชน
ความยาว : 21.35 นาที

นักแสดง : เด็กเยาวชนลูกหลานบ้านดงบัง (โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง)
ออกแบบและกำกับการแสดง : ครูต้อง (อ.พชญ อัคพราหมณ์)
ควบคุมการแสดงและประสานงาน : ครูม้อ (ชัชวาล ยอดปล้องเทศ)
ผู้ช่วยกำกับ : ครูฝ้าย (ทิพยาภรณ์ กัณฑะวงศ์)
ดำเนินโครงการ : เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
อำนวยการโครงการ : ครูหน่อย (สุมาลี สุวรรณกร)
หัวหน้าโครงการ : ครูบี (ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์)
ร่วมกับ : ศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง และชุมชนดงบังทุกภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียน อบต.ดงบัง รพ.สต.ดงบัง)
สนับสนุนโครงการ : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com