เมื่อความรู้อยู่ที่ชุมชน การเรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญา จึงเกิด

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 30 ตุลาคม 62 / อ่าน : 321


เมื่อความรู้อยู่ที่ชุมชน อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร บอกว่า : มันต้องลงชุมชนถึงจะได้ความรู้ อีกหนึ่งโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามรูปแบบ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี กับ "ดงบังโมเดล" โมเดลจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
"ทั้งหมดนี้เพราะหวังอยากให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนตัวเองโดยมีปราชญ์ชุมชนบอกเล่าถ่ายทอด หากเขารู้จักชุมชนตัวเอง สำนึกรัก หวงแหนบ้านเกิด เขาจะไม่ทิ้งชุมชน และจะกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของเขา อนาคตคงไม่เหลือเพียงคนแก่กับเด็กอยู่ในชุมชนเหมือนในวันนี้"
กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง 26 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม งานนี้มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com