มอบทุน 10 ทีม อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

22 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,847

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้รับทุนภายใต้โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

ในวันที่ 17 ธันวาคม  2559 ณ ห้องธาราเทพ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

 

มีการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมและแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนและแนวทางการดำเนินโครงการของ สสส. โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

แนะนำทีมพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการโดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และพิธีมอบทุนและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]