คอนเสิร์ต “The Release” ในโครงการสามัคคีโฟล์คซอง “ Folk Song in Harmony”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 9 กันยายน 62 / อ่าน : 152


บรรยากาศคอนเสิร์ต “The Release” ในโครงการสามัคคีโฟล์คซอง “ Folk Song in Harmony” ภายใต้ความร่วมมือแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ “Yamaha Music Hall” ชั้น 4 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร


เปิดงานคอนเสิร์ต “The Release” ภายใต้โครงการสามัคคีโฟล์คซอง “Folk Song in Harmony” โดย รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ตามด้วย VTR “มองย้อนจุดเริ่มต้น”


โดยในงานมีธนิดา ธรรมวิมล หรือ ดา เอ็นโดรฟิน มาเป็นแขกพิเศษ เพื่อเซอร์ไพรส์ให้กับเด็กๆ ทุกคน ด้วยการ ร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ก่อนที่น้องๆ จะเริ่มแสดงคอนเสิร์ต “The Release” ที่น้องได้ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมกันมาตลอดระยะเวลาหลายเดือน น้องๆ ทุกคนได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า “ถ้าเราตั้งใจทำสิ่งดีๆ อะไรก็ตาม สิ่งดีๆ นั้นจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเสมอ”


การแสดงของน้องๆ เริ่มต้นด้วย เพลง ระเบิดเวลา โดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร, เพลง นอกจากชื่อฉัน โดย โรงเรียนฟ้าใสวิทยา, เพลง เก็บรัก โดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา, เพลง บันไดสีแดง โดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก, เพลง เด็กชายรามี่ โดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และบทเพลงพิเศษ โดย วงจันทร์แรม จากนั้นเป็นการร้องเพลงพิเศษ โดย วงจันทร์แรม และ เยาวชนในโครงการฯ เป็นการปิดท้าย ก่อนจะมีการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ และปิดงานโดย รศ. ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัดเจนว่า กิจกรรมภายใต้โครงการสามัคคีโฟล์คซอง สะท้อนให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในหลายๆ ด้าน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ สร้างสุขภาวะทางกาย ปัญญา ใจ และสังคมที่ดีขึ้น และเชื่อว่าดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ก้าวออกไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมั่นใจ และกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไปได้

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com