โครงการ การค้นหาร่องรอยเพลงไทยเดิม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 9 กันยายน 62 / อ่าน : 296โครงการ การค้นหาร่องรอยเพลงไทยเดิม จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุ สถานที่และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี เพื่อ สอดแทรกความรู้ ผ่านร่องรอยของเสียงดนตรี โดยมุ่งเน้นไปทางการศึกษาค้นคว้าร่องรอยและเรื่องราวของเพลงเก่าๆในสมัย อยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งทำให้นักวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับชมเกิดการตั้งคำถาม และเกิดการถกเถียงจนเป็นจุดกำเนิดของทางปัญญา ภายในงานนี้มี ดร. สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำ มาร่วมเป็นเกียรติ ในการวาดภาพวังนารายณ์ให้กับงานนี้

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ณ พระนารายณ์ ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

มีการกล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานโครงการสืบสานวงออร์เคสตร้าเพลงไทยเดิมเยาวชนต้นแบบคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) จากนั้นมีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเพลง สถานที่ในการจัดงาน โดย รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข


ปิดท้ายด้วย การถอดกิจกรรมบทเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่ได้ฟังเพลงไทยเดิมจากวง ออร์เคสตร้า และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ โดย คุณสุพินดา มโนมัยพิบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิ
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com