เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละครและภาพยนตร์เยาวชนนักสื่อสารชุมชน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 8 สิงหาคม 62 / อ่าน : 360ถอดรหัสเรื่องเล่า ด้วยการสร้างใหม่ แล้วให้น้องๆ หาวิธีการสื่อสารในวิธีคิดของตัวเอง กับ โจทย์เรื่องที่อยากเล่า แต่เล่ายากจัง ก็เลยเพื่อนๆ มาร่วมกันช่วยกันเล่นช่วยกันเล่า... นี่เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นกับเยาวชนระดับมัธยมจากหลายโรงเรียนที่ทำกระบวนการร่วมกันมา และกับอีกหลายโรงเรียนที่เริ่มมาจอยกัน ...บรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนเก่าและใหม่ คุณครูภาคีและคุณครูที่สนใจ ..กลุ่มละครเยาวชนพลังบวก หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ปีนี้เป็นการถอดกระบวนการ ทั้งเป้าการบูรณาการชุมชน เป้าการสนับสนุนนักสื่อสารสร้างสรรค์ เป้าการบูรณาการละครหลายวัย เวลา 2 วัน เข้มข้นราวกับแรมเดือน ขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เปิดโอกาสตัวเองเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com