ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี (Head Coach โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่) มาชวนทุกคนมาร่วมโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ด้วยกัน...

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 1 สิงหาคม 62 / อ่าน : 372


ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี (Head Coach โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่) มาชวนทุกคนมาร่วมโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ด้วยกัน...

มาร่วมเป็น 1 ใน 8 คนต้นแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดเรารับแบบจำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดทั่วประเทศ เรารับหมด 

ข่าวดีขยายเวลารับสมัครถึง 1 สิงหาคมนี้ ใครสนใจสมัครด่วนนะคะ ใกล้หมดเขตแล้ว.... 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com