โค้ชเป้า คุณอุ้มยศ กิจอุดม หนึ่งในโค้ช ของโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run For New Life มาชวนผู้ที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมาวิ่งเพื่อเปลี่ยนตัวเองสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า...

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 1 สิงหาคม 62 / อ่าน : 211


โค้ชเป้า คุณอุ้มยศ กิจอุดม หนึ่งในโค้ช ของโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run For New Life มาชวนผู้ที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมาวิ่งเพื่อเปลี่ยนตัวเองสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า...

รีบสมัครเข้ามานะ ...ขยายเวลารับสมัครบุคคลต้นแบบถึง 1 สิงหาคมนี้ ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดทั่วประเทศ ก็สมัครได้

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com