สุขภาพที่แข็งแรง คือ สมบัติอันล้ำค่า

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 1 สิงหาคม 62 / อ่าน : 174


สุขภาพที่แข็งแรง คือ สมบัติอันล้ำค่า
สมัครเป็น 1 ใน 8 บุคคลต้นแบบ 
พร้อมเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยการวิ่งปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com