อย่าปล่อยให้เหล้าลวงเรา

22 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,772

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประกวด สื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 

สถานที่ : ณ บ้านสวนริมน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โดยกิจกรรมมี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และความคาดหวังในการขยายผลหนังสั้นเพื่อปลุกกระแสหนังสั้น โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย  ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

เสวนาเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมป้องกัน รณรงค์การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในปัจจุบัน” โดย 

1.  นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 

     กระทรวงสาธารณสุข

2.  ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

3.  คุณพิริยะ   ทองสอน   มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน

 

 

การเสวนาเรื่อง  “เทคนิคการทำหนังสั้น อย่างไรให้เข้าถึงผู้ชม” โดย 

คุณบัณฑิต ทองดี   สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

คุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์   สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

คุณพัฒนะ จิระวงศ์   สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

 

 

การเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ ถ่ายทำ เพื่อการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ โดยคุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา  ผู้กำกับและ Creative
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]