นายวีรกร จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล กับความรู้สึกทีเคยทำงานกับครูน้อย

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 11 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 238


นายวีรกร จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล ลูกศิษย์ครูน้อย พูดถึงครูน้อย อภิเชษฐ์ เทพคีรี ในงานสืบสานงานศิลป์ ผ่านชีวิตครูน้อย สู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ไปฟังความรู้สึกนั้นกันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com