รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 21 ธันวาคม 59 / อ่าน : 405


 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560

 

 


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถเขียนข่าว สกู๊ป บทความ ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี                           

         (จำเป็นต้องเขียนได้ เขียนไม่ได้ไม่รับพิจารณา)-มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การทำงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี

 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว 
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่อง- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถถ่ายภาพนิ่ง(ด้วยกล้อง D-SLR) วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
 • ดูแลและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ  การเผยแพร่กระจายข่าวโครงการ  และการติดตามข่าวสารของโครงการ
 • ดูแลและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่โครงการในทุกสื่อ
 • จัดเก็บฐานข้อมูลด้านข่าวสารของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ-ดูแลประสานงาน สถานที่ / อาหาร / ที่พัก สำหรับทีมประชาสัมพันธ์
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน  2560 

ส่งรายละเอียดส่วนตัว ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา  
ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS 

ที่ คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
Art & Culture for Health Literacy
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อัีเมล์ ruethairat.jah@gmail.com
สอบถามรายละเอียดที่ 082-596-9296
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com