กำหนดการ เวทีสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ“สื่อเป็นโรงเรียน ของสังคม”

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 19 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,264
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com