วารสารศาสตร์ มือถือ Mobile journalism 18-02-62

19 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 818

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่2 แล้วที่โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จัดอบรมนักข่าวมือถือมืออาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง "วารสารศาสตร์" มือถือ: Mobile journalism" ที่เป็นการต่อยอดจากเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จากการให้ความรู้เรื่อง Mobile Journalism การรู้เท่าทันสื่อ การถ่ายทำ และการตัดต่อด้วย Smartphone จากวิทยากรมืออาชีพ อาทิ พี่ต่อง กุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ กับ พี่ป็อก สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โดยได้มีการแบ่งกลุ่มและคิดประเด็นในการทำกิจกรรม และในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ทำถ่ายทำจริงภายใต้ประเด็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1. ประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้มีการลงพื้นที่ ที่ธนาคารปูในชุมชนหาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด กลุ่มนี้มีพี่เลี้ยง คือ พี่เอ วิทยา จิรัฐติกาลสกุล 2. ประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง ได้ลงพื้นที่เรือนจำบางระกำ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีพี่เลี้ยง คือ พี่บอม เอกภพ วงศ์บุญศรี 3. ประเด็นปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ลงพื้นที่ใน ต.เปร็ดใน ต.หนองเสม็ด และวัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งมีพี่เลี้ยง คือ พี่มาร์ อุมาพร ตันติยาทร และสุดท้ายประเด็นรองรับสังคมสูงวัย ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีพี่เลี้ยง คือ พี่ป็อก สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กับ พี่ต่อง กุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ หลังจากนั้นในช่วงเย็นมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ความคิดในการเขียนบท ตัดต่อ ซึ่งจะมีการเล่าเรื่องและนำเสนอในวันพรุ่งนี้ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562. สามารถติดตามบรรยากาศได้ที่นี่เช่นเดิม...
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com