วารสารศาสตร์ มือถือ Mobile journalism 17-02-62

19 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 623

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดโครงการอบรมนักข่าวมือถือมืออาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง " วารสารศาสตร์ มือถือ : Mobile Journalism " งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักข่าวจากภาคกลาง ซึ่งมีทั้งจังหวัดจันทบุรี , จังหวัดตราด , จังหวัดชลบุรี , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดนครนายก , จังหวัดปราจีนบุรี , จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้น ณ โรงแรมเอวาด้า อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งมีการกล่าวต้อนรับโดย นายจักรกฤษณ์ แววคล้ายหงษ์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจ.ตราด จากนั้นนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวชี้แจงที่มาและกระบวนการทำงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ตามด้วยการบรรยายเรื่อง จังหวัดตราดกับสุขภาวะ โดยคุณพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด, การบรรยายเรื่อง การปรับตัวของสื่อท้องถิ่น เพื่อความอยู่รอดในกระแสสื่อออนไลน์ โดยคุณภูวสิษฐ์ สุขใส รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ ตามด้วยการเสวนาเรื่องสังคมผู้สูงวัย โดยดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และอาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร และการบรรยายเรื่อง การทำตลาดบนสื่อออนไลน์ โดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รักษาการผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต่อด้วยหัวใจหลักของงานคือ เรียนรู้การทำ Mobile Journalism รู้เท่าทันสื่อและการถ่ายทำ ตัดต่อด้วย Smart Phone โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำการลงพื้นที่ผลิตสื่อจริงในจังหวัดตราด ด้วยการลงพื้นที่ถ่ายทำด้วยมือถือในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ 4 หัวข้อหลักคือ ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย , ประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , ประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงในชุมชน บรรยากาศในการลงพื้นที่นั้น สามารถติดตามได้ในกิจกรรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่นี่ที่เดิม..

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com