เวทีเสวนา สื่อเปลี่ยนสังคมได้จริงหรือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

9 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 512

เครือข่ายความร่วมมือการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายประกอบด้วย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน เครือข่ายคณาจารย์ด้านคณะนิเทศศาสตร์ ชวนผู้ที่สนใจร่วมเวทีเสวนา “สื่อเปลี่ยนสังคมได้จริงหรือ”ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา13.00 –15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 เพื่อร่วมกันพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้โครงการ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์ มีความประสงค์จัดเวทีเสวนา “สื่อเปลี่ยนสังคมได้จริงหรือ”ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อแสดงผลงานคลิปสั้น จากการอมรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน 4 ภูมิภาค และเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ ต่อไป ดังกำหนดการต่อไปนี้


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com