โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑เรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 มกราคม 62 / อ่าน : 261


โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑เรื่อง  “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ช่วงเช้า – บ่าย วันที่สอง

    - เตรียมตัวสำหรับการลงพื้นที่ถ่ายทำ แต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายทำและลงพื้นที่ถ่ายทำ พร้อมวิทยากรพี่เลี้ยง

ช่วงเช้าวันที่สาม

    -นำเสนอผลงานสื่อศึกษา พร้อมรับฟังคำแนะนำ จำนวน 6 ผลงาน

    -พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ

            โดย 1. อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

ภายใน 1 สัปดาห์ทาง เครือข่าย จะส่งปรับแก้ผลงานมาให้ทีม พลังแห่งต้นกล้าเพื่อพิจารณาคุณภาพของคลิปวิดิโอก่อนเผยแพร่ผลงานและปิดโครงการ

*** ข้อสังเกตหลังจากทดลองลงพื้นที่ ภาคอีสาน พบว่า

1.จำนวนผู้เข้าร่วมในการ work shop ไม่ควรเกิน 30-50 คน

2 ควรกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

   - ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีส่วนร่วมในการ workshopมากกว่า 80 %

   - การWorkshopในรอบนี้จะมีผลต่อการประเมินในการจัดWorkshopครั้งต่อไป

   - ผลงานของคลิปสั้น จะต้อง มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะต่อไป 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com