ครู D7Days : ใครอยู่ที่นี่บ้าง?

6 ธันวาคม 61 / อ่าน : 146

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์ (Active Citizen) โครงการ "ครู D7days สำนึก รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2561 ณ วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จากนี้มาดูกันว่า... คุณครูทั้งหมดนี้จะมีใครบ้างก้าวมาเป็น youtuber ที่น่าสนใจในอนาคต #ครูD7Days #ศิลป์สร้างสุข #สสส. #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สนช.

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com