บรรยากาศworkshop โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 20-10-61 ภาคกลาง

30 ตุลาคม 61 / อ่าน : 371


บรรยากาศ work shop โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เป็นการทดลองทำการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อศึกษานำร่อง ในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนบางลำพูและชุมชนนางเลิ้ง กทม. โดยเชิญเยาวชนจากกลุ่มภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง มีการให้เด็กและเยาวชนทำคลิปวิดีโอสั้น นำเสนอเนื้อหา 4 ประเด็น คือ สังคมสูงวัย / กลุ่มเปราะบางและอ่อนไหว / ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน / สิ่งแวดล้อม ความยาว 4 นาที ไปชมบรรยากาศการเจอกันในวันที่สองกันจร้า....


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com