เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง Middle Shade of Gray : ประเด็น "กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง" สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 24 ตุลาคม 61 / อ่าน : 342


 

 

เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง "Middle Shade of Gray" 

ในประเด็น "กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง" จากกองน้อยสตูดิโอปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com