เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง Win the talks : ประเด็น "รู้เท่าทันสื่อ" สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 24 ตุลาคม 61 / อ่าน : 330


 

 

 

เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง "Win the talks" 

 ในประเด็น "รู้เท่าทันสื่อ" จากทีม CoCo มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com