ข้อมูลประกอบไอเดีย การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อศึกษานำร่อง ในพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 19 ตุลาคม 61 / อ่าน : 2,471


 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

Fact Sheet สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Pdf

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายที่นี่

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ Media literacy Skill

 


--------------------------------------------------------

ตัวอย่างการทำสื่อสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

01 สถานการณ์สัมคมสูงวัย 2561

 

 

02 ทางเลือกมิติเศรษฐกิจ 2561


 

02.1 คำปลาหลายออมด้วยต้นไม้ รองรับสังคมสูงวัย สั้น


03 ผู้สูงวัยตกบันได 46 วินาที

 

04 พระพยอมลื่นล้มแตกเย็บ 11 เข็ม  18.8.60 04.50 น.


05 ทางเลือกสภาพแวดล้อม2561


06 ทางเลือกมิติสุขภาพ 2561

 

07 โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา จ.เชียงใหม่


08 สร้างระบบบริบาล รองรับสังคมสูงวัย ลำสนธิโมเดล


09 ทางเลือกสังคม 2561


10 ผู้ชายสูงวัยชาวไต้หวัน ตกบันไดเลื่อน 53 วินาที

 

11 พลังชมรม รองรับสังคมสูงวัยพิจิตรโมเดล


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com