กิจกรรมเข้าค่ายลูกอ๊อด เตรียมความพร้อมทางโภชนาการ ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 กันยายน 61 / อ่าน : 367


อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน : มีข่าวมาบอก 
แวะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกอ๊อด เตรียมความพร้อม น้องอนุบาล สานสัมพันธ์ ผู้ปกครองแลคณะครู ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางโภชนาการ ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ปีที่3 ในภูมิภาค ระยะที่1

มาดูกันว่าวันนี้คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ ปลูกฝังให้คุณลูกๆ ไม่อ้วนอย่างไร???

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com