เสน่ห์บางลำพู ตอน เส้นทางการเรียนรู้ เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพูปี 2561 ที่บ้านพานถม

22 สิงหาคม 61 / อ่าน : 565

เสน่ห์บางลำพู ตอน เส้นทางการเรียนรู้ เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพูปี 2561 วันนี้มีการเปิดเวทีชุมชนในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชน โดยไกด์เด็กบางลำพู ที่บ้านพานถม กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนจำนวนมาก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ว่าที่ชุมชนของตนเองมีอะไรบ้าง เพื่อส่งต่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงไกด์เด็กบางลำพู นำไปศึกษาและคืนคุณค่า รักษา ต่อยอด ต่อไป

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com