การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ สินไซโมเดล ปี 3

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 3 สิงหาคม 61 / อ่าน : 2,799
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น คือ อีกแนวทางในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของโครงการ สินไซโมเดล ปี 3 ที่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com