การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ สินไซโมเดล ปี 3

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 3 สิงหาคม 61 / อ่าน : 3,420
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น คือ อีกแนวทางในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของโครงการ สินไซโมเดล ปี 3 ที่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]