การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ สินไซโมเดล ปี 3

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 3 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,778
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น คือ อีกแนวทางในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของโครงการ สินไซโมเดล ปี 3 ที่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

อีเมล : artculture4health@gmail.com